ค่าย 19 โรงเรียนภูหญ้าคา อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี (17-31 ตุลาคม 2547)

พี่น้องครับ… ค่ายฯ เรายังอยู่ในใจเราไม่ได้หายไปไหนหรอก… เขาล้มได้แค่ตัวชมรม แต่ไม่มีใคร[…]

Continue reading …

เสวนา “แนวทางการทำค่ายฯ ของเด็กรุ่นใหม่” (ชมรมค่ายฯ ม.เกษมบัณฑิต)

เสวนา “แนวทางการทำค่ายฯ ของเด็กรุ่นใหม่” โดย ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยลัยเกษมบัณฑิต[…]

Continue reading …

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและนักพัฒนา (13-15 สิงหาคม 2547)

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและนักพัฒนา วันที่ 13-15 สิงหาคม 2547 โครงการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรและอนุ[…]

Continue reading …

วันเราอาสา ครั้งที่ 7 (5-6 กุมภาพันธ์ 2547)

ABAC ในสายตาของคนนอก หมายถึง การเดินทางมาถึงของทุนขนาดใหญ่ที่แฝงอยู่ข้างในความนึกคิดของนักศึกษา ..ร[…]

Continue reading …

เสวนา “วิกฤติเด็กรุ่นใหม่…ภายใต้การครอบงำของระบบทุนนิยม”

เสวนา “วิกฤติเด็กรุ่นใหม่… ภายใต้การครอบงำของระบบทุนนิยม” งานวันเราอาสา ครั้งที่ […]

Continue reading …

เสวนา “เพลงเพื่อชีวิตในปัจจุบันยังรับใช้สังคมอยู่….จริงหรือ?”

เสวนา “เพลงเพื่อชีวิตในปัจจุบันยังรับใช้สังคมอยู่….จริงหรือ?” งานวันเราอาสา ครั้ง[…]

Continue reading …

RSA-ABAC Story ตอนที่ 5 โรงเรียนของหนู…อยู่ไกล ไกล๊ ไกล

ถ้าหากใครที่มีโอกาสไปค่ายฯ ครั้งที่ 4 กับ ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ABAC ณ โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ อ.ชาติ[…]

Continue reading …

RSA-ABAC Story ตอนที่ 4 ก้าวแรก ก้าวที่กล้า

ถนนดินลูกรังสีแดงระยะทางประมาณ 30 กิโลฯ แต่ตลอดสองข้างทางยังมีภูเขาเล็ก ๆ พร้อมต้นไม้เขียวสดใส คงเป[…]

Continue reading …

RSA-ABAC Story ตอนที่ 3 อ่านหนังสือหมื่นเล่ม มิเท่าเดินทางสิบลี้

หลังจากผมคุยกับพี่กิ๊ต เรื่องโครงการอย่างคร่าว ๆ แล้ว เรื่องที่ผมต้องทำโดยด่วนก็คือ การออก Survey เ[…]

Continue reading …