สุราไม่ได้สร้างวีรบุรุษ แต่วีรบุรุษก็ขาดสุราไม่ได้

Ext. Harddisk พังทำให้ได้ไปรื้อดูอดีต ก็ไปเจอะภาพนี้เข้า “สุราไม่ได้สร้างวีรบุรุษ แต่วีรบุรุษ[…]

Continue reading …

ตำนานมหาบุรุษ มหาตมะ คานธี : Mahatma Gandhi (1869-1948)

“มีกฎหมายที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ฉบับหนึ่ง ที่ปกครองทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกผู้ที่เกิดขึ้นและมีชีวิ[…]

Continue reading …