จาก ‘ประชาธิปไตย’ ถึง ‘เผด็จเกิร์ล’ : เพลงเพื่อชีวิตแบบสมัยก่อนหายไปไหน? (ฐิติพล ปัญญาลิมปนันท์)

บทบาทของเพลงเพื่อชีวิตในการพูดถึงสังคมและการเมืองเริ่มขึ้นใน[…]

Continue reading …