ActArt Festival : สานศิลป์ สร้างสรรค์ ความฝันยังเป็นของเธอ

ActArt Festival : สานศิลป์ สร้างสรรค์ ความฝันยังเป็นของเธอ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ณ ลานกิจกรรมหน้า มาบุญครอง (หน้าห้างโตคิว)

  • เทศกาลดนตรี กวี ศิลปะวัฒนธรรม รวบรวมผลงานศิลปวัฒนธรรมและการแสดง ของ 58 กลุ่มเยาวชนโครงการสานศิลป์…รักถิ่นเกิด
  • แขกรับเชิญระดับ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินสร้างสรรค์สังคม
  • การแสดงจากเยาวชน 30 โครงการ
  • บูธกิจกรรมเยาวชน 28 โครงการ

ศิลปิน และ การแสดง

  • 2 ศิลปินแห่งชาติ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ , สุรชัย จันทิมาธร
  • เขียว คาราบาว , พจนาถ พจนาพิทักษ์
  • วงดนตร โครงการ Triple-H Music , กลุ่มสลึง , กลุ่มรองเท้าแตะ
  • การแสดงศิลปะวัฒนธรรม และ บูธกิจกรรมจากกเยาวชน 58 โครงการ


https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6RkpkfMdV06ygnDt-WwRnB-1GrfxQ1P
บันทึกการแสดงทั้งงาน

กำหนดการ

เวลา การแสดง
12.30 – 12.40 พิธีกรกล่าวเริ่มงาน
12.40 – 13.00 ชมรมคนสร้างฝัน มมส. (20 นาที)
ร่วมด้วย โครงการสานต่อเจตนา สานศรัทธารักบ้านเกิด (กลุ่มเยาวชนลำเชียงทา พัฒนาชุมชน จ.ชัยภูมิ)
13.00 – 13.15 Show01 – ร้องสรภัญญะ
โครงการสืบสานงานศิลป์เพื่อสื่อสารและสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบป่าภูผาน้อย (กลุ่มเครือข่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ป่าภูผา จ.เลย) + โครงการกระบวนการสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ “ยุวชนรักษ์ถิ่น” ชุมชนส่องเหนือ (กลุ่มเยาวชนรักษ์ถิ่นชุมชนส่องเหนือ จ.มหาสารคาม)
13.15 – 13.30 Show02 – รำพื้นเมืองภูไทย
โครงการสานศิลป์เยาวชนรักษ์ลุ่มน้ำสงคราม (กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอนุรักษ์แม่น้ำสงคราม จ.นครพนม)
13.30 – 13.45 Show03 – รำไหว้ครูมวยไทย
โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ สืบสานตำนานมวยไทย (กลุ่มเยาวชนศูนย์กีฬาหาดเค็ด 149 จ.น่าน)
13.45 – 14.00 Show04 – ตีกลองปู่จา (กลองยาว)
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมบ้านเฮา (กลุ่มเยาวชนบ้านศรีนาป่าน-ตาแวน จ.น่าน)
14.00 – 14.15 Show05 – ปลวกแกบลำเพลิน
โครงการดนตรีเพื่อบ้าน (กลุ่มเยาวชนปลวกแกบ จ.มหาสารคาม)
14.15 – 14.30 Show06 – แสดงดนตรี เพลงแต่งใหม่ เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชมรมเกสรลำพู กทม.
14.30 – 14.45 Show07 – หมอลำพื้นบ้าน
โครงการสืบสานดนตรีพื้นบ้านพิธีกรรมแซงซะนาม ชนเผ่าไทยโส้ (กลุ่มเยาวชนโพนจาน จ.นครพนม) + โครงการเยาวชนฅนรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญา ชาวประชามีสุข (กลุ่มเยาวชนฅนไทบ้าน จ.อุบลฯ) + โครงการโปงลางสานศิลป์…รักถิ่นเกิด (กลุ่มเกษตรศิลป์ จ.อุบลฯ)
14.45 – 15.00 Show08 – วรรณกรรมอีสาน…หมอลำประยุกต์
โครงการดนตรีหรรษาพาหนูเพลิน รื่นเริงวรรณกรรมอีสาน สานสัมพันธ์สู่ชุมชน (กลุ่มรักพื้นบ้านถิ่นฐานเรา จ.ยโสธร)
15.00 – 15.15 Show09 – รำเซิ้งไทคอนสาร
โครงการค่ายสร้างสรรค์งานศิลป์ เพื่อบ้านน้ำพุถิ่นเกิด (กลุ่มเยาวชนคนล่าฝัน บ้านน้ำพุปางวัว จ.ชัยภูมิ)
15.15 – 15.30 Show10 – ขับร้องอนาชีด ภาษายาวี
โครงการอนาชีดถิ่นบ้านเรา (กลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านสนิง จ.ปัตตานี)
15.30 – 15.45 Show11 – รำตีกลองยาว
โครงการสืบสานกลองยาวชาววาปีปทุม (กลุ่มเยาวชนนาโนนโพธิ์ จ.มหาสารคาม)
15.45 – 16.05 กลุ่มสลึง (20 นาที)
16.05 – 16.20 Show12 – ดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง
โครงการสืบสานเสียงศิลป์ภูผาแดง (กลุ่มเยาวชนภูผาแดง จ.เชียงใหม่)
16.20 – 16.35 Show13 – ระบำรองเง็ง
โครงการมหกรรมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (รองเง็ง) (กลุ่มผู้บริหารและคณะครู รร.บ้านกาฮง จ.ปัตตานี)
16.35 – 16.50 Show14 – รำเซิ้งบั้งไฟ
โครงการเยาวชนสืบสานมรดกอีสาน (กลุ่มเยาวชนบ้านกุดระหวี่ จ.ยโสธร)
16.50 – 17.05 Show15 – การแสดง เดี่ยวพิณ กลองยาว
โครงการเสน่ห์เสียงพิณ ถิ่นหนองอารี (กลุ่มเยาวชนหนองอารี จ.ศรีสะเกษ)
17.05 – 17.20 Show16 – สวัสดีเชียงของ
โครงการสืบสาน งานคีตศิลป์  ถิ่นล้านนา (กลุ่มเครือข่ายเยาวชนรักษ์ถิ่นเชียงของ กลุ่มสานสายลายเมือง จ.เชียงราย)
17.20 – 17.30 Show17 – เร็กเก้…ป่าชายเลน วาไรตี้
โครงการบทเพลงละคร สะท้อนตัวตน (กลุ่มเด็กชายเลรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมหิน จ.พังงา) + โครงการศิลปะจากป่าชายเลน (กลุ่มเด็กชายเลรักษ์ป่าชายเลนบ้านทองหลาง จ.พังงา)
17.30 – 18.00 กลุ่มรองเท้าแตะ (30 นาที)
ร่วมด้วย
โครงการ ศิลป์ สาน สัญจร ภาพสะท้อนความสุข สู่ชุมชน (กลุ่มเยาวชน นิตยสาร I FLY@imagine จ.สงขลา)
18.00 เคารพธงชาติ
18.00 – 18.20 พิธีเปิด
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ ตัวแทนเยาวชนโครงการสานศิลป์…รักถิ่นเกิด
18.30 – 18.45 Show18 – ระบำชากังราว
โครงการสืบสานงานศิลป์รักษ์ถิ่นชากังราว (กลุ่มกล้วยไข่หวาน ม.ราชภัฏ จ.กำแพงเพชร)
18.45 – 19.00 Show19 – ตารีกีปัต
โครงการวันลดาวิชาการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น (ตารีกีปัต) (กลุ่มผู้บริหารและคณะครู รร.บ้านลดา จ.ปัตตานี)       
19.00 – 19.30 พจนาถ พจนาพิทักษ์ (30 นาที)
ร่วมด้วย โครงการวันลดาวิชาการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น (ตารีกีปัต) (กลุ่มผู้บริหารและคณะครู รร.บ้านลดา จ.ปัตตานี) + โครงการมหกรรมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (รองเง็ง) (กลุ่มผู้บริหาร และคณะครู รร.บ้านกาฮง จ.ปัตตานี + )โครงการเรื่องเล่าจากชุมชน “ฉบับเยาวชน” (กลุ่มนิตยสาร Go South Thailand จ.กระบี่)
19.30 – 19.45 Show20 – ดนตรีตอ ยอ ฮอร์น และ รำโหม่งส่วยยี
โครงการฟื้นชีวิตคีตศิลป์พื้นบ้าน สืบสานวงดนตรี “ตอ-ยอ  ฮอร์น” (กลุ่มเยาวชนสืบสานดนตรีพื้นบ้าน จ.แม่ฮ่องสอน)
19.45 – 20.00 Show21 – มรดกของดี…ศรีสกลฯ
โครงการฮีตศิลป์ ฮอยสว่างฯ สร้างภูมิคุ้มกัน (กลุ่มฮีตศิลป์ สว่างแดนดินฯ จ.สกลนคร)
20.00 – 20.15 Show22 – ขับร้องอนาชีด
โครงการค่ายรักษ์ภาษามลายู (ชมรมภาษามลายู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา)
20.15 – 20.45 กีรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร (เขียว คาราบาว) (30 นาที)
20.45 – 21.00 Show23 – ระบำกรีดยาง
โครงการมอตองแดเจาะ ระบำกรีดยาง วิถีวัฒนธรรมวิถีท้องถิ่น (กลุ่มเยาวชนบ้านบ่อหิน รักถิ่นเกิด โรงเรียนบ้านบ่อหิน จ.ยะลา)
21.00 – 21.15 Show24 – ตีกลองสะบัดชัย
โครงการอนุรักษ์กลองสะบัดชัย ร่วมสานสายใย หัวใจล้านนา (ชมรมดอกหญ้าอาสาพาณิชยการเชียงราย  จ.เชียงราย)
21.15 – 22.15 สุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน) (60 นาที)

ซุ้มกิจกรรม

ที่ ชื่อโครงการ/กลุ่ม รูปแบบกิจกรรม
1 โครงการค่ายสร้างสรรค์งานศิลป์ เพื่อบ้านน้ำพุถิ่นเกิด (กลุ่มเยาวชนคนล่าฝัน บ้านน้ำพุปางวัว จ.ชัยภูมิ) ทำขนมพื้นบ้านดอกบัว ดอกจอก สาธิตการทำ แจกคนในงาน
2 โครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปหัตถกรรม เครื่องจักรสานอุปกรณ์จับปลาในแถบลุ่มแม่น้ำโขง (กลุ่มอิสระเถียงนาประชาคม จ.นครพนม) นิทรรศการภาพถ่ายที่ทำกิจกรรมมา โชว์งานสานเครื่องจับปลาลุ่มน้ำโขง สาธิตการสานอุปกรณ์จับปลาจากไม้ไผ่ ทางกลุ่มจะเตรียมไม้ไผ่มาเอง
3 โครงการดนตรี-กวี-ศิลป์-รักถิ่นบ้านเกิด (กลุ่ม “YVSA” บ้านโคกเขา จ.บุรีรัมย์) จัดนิทรรศการภาพถ่าย ภาพวาดของกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมค่าย มีกิจกรรมวาดภาพในบูท
4 โครงการศิลปะเพื่อท้องถิ่น (กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ ต้นน้ำเหือง จ.เลย) นิทรรศการโชว์ผลงานของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติหนังสือทำมือประวัติหมู่บ้าน พวงกุญแจลูกซะบ้า เศษไม้ สาธิตการทำพวงกุญแจ
5 โครงการสืบสานงานศิลป์เพื่อสื่อสาร และสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบป่าภูผาน้อย (กลุ่มเครือข่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ป่าภูผาน้อย จ.เลย) นิทรรศการผลงานวาดภาพเด็กในเรื่องการอนุรักษ์ป่าภูผาน้อย ภาพถ่ายกิจกรรมจัดรายการวิทยุ
6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเพื่อพัฒนาศิลปะท้องถิ่น (กลุ่มเยาวชนจิตอาสา หน่อไม้หวาน จ.เลย) นิทรรศการผลงานภาพวาดใส่กรอบมาโชว์ ในเรื่องวิถีชุมชนเล่าเรื่องราวเชิงชีวะภาพกายภาพของชุมชน
7 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจพานบายศรี (กลุ่ม SISAT – Smart Together จ.ศรีสะเกษ) นิทรรศการรวมภาพกิจกรรมที่ทำมา โชว์พานบายศรีที่ทำมา สาธิตการทำพานบายศรี
8 โครงการกระบวนการสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ “ยุวชนรักษ์ถิ่น” ชุมชนส่องเหนือ (กลุ่มเยาวชนรักษ์ถิ่นชุมชนส่องเหนือ จ.มหาสารคาม) นิทรรศการของเล่นพื้นบ้าน เดินกะลา ลูกซะบ้าพื้นบ้าน สาธิตการใช้ และเปิดให้น้องๆ ได้ลองเล่นกัน ร้องสรภัญญะ (เล่นกีตาร์ กลองเล็ก) เดินขาโถกเถก (ยืนบนไม่ไผ่ที่เหมือนต่อขาสองข้าง)
9 โครงการดนตรีเพื่อบ้าน (กลุ่มเยาวชนปลวกแกบ จ.มหาสารคาม) จัดนิทรรศการภาพกิจกรรม สอนถักข้าว เป็นของที่ระลึก (แจกคนร่วมงานติดมือกลับบ้าน)
10 โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบสานงานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาของชุมชน (กลุ่มแมลงทับปีกสวยร่ำรวยฝัน จ.อุดรธานี) แสดงผลงานทอเสื่อของกลุ่มเยาวชน สาธิตการทอเสื่อโดยจะมีกี่ทอเสื่อเล็กมาร่วม
11 โครงการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกก (กลุ่มโรงเรียนบ้านปะโค จ.อุดรธานี) จัดนิทรรศการบร์อดรวมภาพกิจกรรมของกลุ่ม และแสดงผลงานเสื่อทอมือ หลากหลายลวดลาย
12 โครงการศิลปะอีสานโบราณ แห่ปราสาทผึ้งบ้านกลาง (กลุ่มลูกเทวดา-1 จ.อุบลฯ)
โครงการ “บั้งไฟดอก” ดอกไม้ไฟโบราณอีสานบ้านเฮา (กลุ่มลูกเทวดา-2 จ.อุบลฯ)
นิทรรศการภาพกิจกรรมของงานปราสาทผึ้งและบั้งไฟดอก โชว์ปราสาทผึ้งจำลอง สาธิตการทำปราสาทผึ้ง (ใช้กระทะไฟฟ้าในการต้มเทียน เพื่อชุบอุปกรณ์ในการตกแต่งปราสาทผึ้ง)
13 โครงการศิลป์ สาน สัญจร ภาพสะท้อนความสุข สู่ชุมชน (กลุ่มเยาวชน นิตยสาร I FLY@imagine จ.สงขลา) จัดบูทนิทรรศการภาพวาดของเยาวชน กิจกรรมวาดภาพในบูท
14 โครงการยิ้มเติมฝัน สานใจสานเสื่อ (กลุ่มยิ้ม จ.ยะลา)
โครงการปุกฮัก ปุกศิลป์ ฮักถิ่นบ้านเกิด (กลุ่มโรงเรียนปุกฮัก (โรงเรียนสร้างรัก) จ.มหาสารคาม)
มีนิทรรศการภาพถ่ายกิจกรรมที่ทำมา แสดงเสื่อหนามเตย สาธิตการทอเสื่อ
15 โครงการศิลปะจากป่าชายเลน (กลุ่มเด็กชายเลรักษ์ป่าชายเลนบ้านทองหลาง จ.พังงา) จัดนิทรรศการภาพวาดและสิ่งประดิษฐ์จากป่าชายเลน
16 โครงการสืบสานลานศิลป์ (กลุ่มลำพูบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ) นิทรรศการภาพกิจกรรม โชว์ผลงานสลักหยวก ตัดกระดาษ สอนคนที่สนใจตัดกระดาษด้วยในบูท
17 โครงการค่ายกาลครั้งหนึ่งคิดถึงเป็นอย่างยิ่ง (กลุ่มวรรณศิลป์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี) จัดนิทรรศการภาพกิจกรรมค่ายที่ทำ
18 โครงการถักทอเส้นด้าย สืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าปากะญอ (กลุ่มเด็กและเยาวชนแม่นาจางเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน) โครงการนิทานชนเผ่าปกาญอ (กลุ่มเด็กและเยาวชนแม่นาจางเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน) นิทรรศการภาพกิจกรรมที่ทำมา โชว์ผ้าที่น้อง ๆ ทอ และสาธิตการทอผ้าให้ดูในบูท ร่วมกับจัดโชว์หนังสือนิทานชนเผ่า เปิดนิทานชนเผ่าให้ฟัง
19 โครงการสานศิลป์บ้านกกกะบก (กลุ่มเยาวชนบ้านกกกะบก จ.เพชรบูรณ์) จัดแสดงงานจักรสานจากไม้ไผ่อุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน มีกระติบข้าว ฯลฯ สาธิตการสาน
20 โครงการแค้มป์ศิลป์ดอกบัว (กลุ่มดอกบัว ป.5/3 จ.เพชรบูรณ์)
โครงการหัตถกรรมตุ๊กตาไม้มะขาม (กลุ่มเยาวชนนางั่วหมู่ที่ 3 จ.เพชรบูรณ์)
โครงการแค้มป์ศิลป์…เยาวชนรักษ์เขาค้อ (กลุ่มเยาวชนเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์)
นิทรรศการภาพกิจกรรมและภาพวาดของน้อง 2 กลุ่ม คือแค้มป์ศิลป์ดอกบัว และแค้มป์ศิลป์เขาค้อ แสดงตุ๊กตาไม้มะขาม

 


Spot PR – ActArt Festival ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


VDO ความเป็นมาของกิจกรรม (เปิดในพิธีเปิดในงาน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *